Založit webové stránky nebo eShop

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné ustanovení
Zákazník zasláním objednávky přistupuje na  obchodní podmínky prodávajícího – Stransky Kits – Štěpán Stránský  , autorská výroba
 
2. Předmět smlouvy:
Předmětem smlouvy jsou produkty výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). 
Jedná se o výrobky Stransky Kits, vyrobené v ČR a jsou výsledkem autorské produkce výrobce.
 
3. Prodávající:
Prodávající je zároveň i výrobce produktů Stransky Kits :
 
 Štěpán Stránský – autorská výroba,  Dygrýnova 822, 198 00 Praha 9, Česká republika..
 
Výroba je prováděna na základě Autorského zákona, v návaznosti na vyjimku  Živnostenského zákona  a veškeré výrobky podléhají autorské ochraně.
Vlastníkem těchto ochranných autorských práv je výlučně autor produktu tj. Štěpán Stránský. 
 
 4. Kupující:
Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku.
 
5. Objednávka:
Podmínkou platnosti zaslané objednávky je vyplnění všech údajů a náležitostí, které obsahuje formulář v E-shopu. Vyplňujte data pečlivě, usnadní to jak odeslání Vaší objednávky, tak i řešení případných problémů.
 Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím.
 
6. Ceny:
Ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny peněžních kurzů, výraznému nárůstu inflace nebo při výrazných změnách cen ostatních dodavatelů komponentů pro výrobu. Vystavený doklad na základě kupní smlouvy je současně daňovým dokladem.
 
7. Poštovné a balné:
Stransky Kits využívá služeb České pošty. Poštovné a balné je uvedeno v E-shopu v celkovém součtu objednávky.
 
8. Povinnost kupujícího:
Kupující je povinen zboží převzít při provedení objednávky. Objednávku zboží je možné stornovat , popřípadě pozměnit   před odesláním zboží na Českou poštu.
 
9 Dodací lhůta:
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné k vyřízení objednávky.
Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží do 72 hodin od obdržení objednávky.
V případě, že toto není z jakéhokoliv důvodu možné splnit, oznámí důvody kupujícímu a dohodne další postup vyřízení objednávky.
 
10. Vrácení zboží:
Ve lhůtě 24 dnů má kupující právo na výměnu zboží, příp. vrácení uhrazené ceny.
Možnost vrácení se nevztahuje na:
- zboží, které je předmětem individuální objednávky
- zboží, které vykazuje jakékoliv známky použití
- prodávající uhradí částku na účet kupujícího do 24 dnů od převzetí vráceného zboží
 
11. Platební podmínky:
Možné platební metody jsou následující:
 
Způsob první  je  platba dobírkou prostřednictvím České pošty.
Tento typ zaslání podléhá ověření kupujícího a to z důvodu zabránění falešným objednávkám „na dobírku“.
Způsob druhý je  platba bankovním převodem.
V případě, že platbu neuhradí do 7 dnů po výzvě k zaplacení, považuje se objednávka za zrušenou.
Způsob třetí je platba platebním systémem PayPal.
 
12. Závěrečná ustanovení:
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce výrobce Stransky Kits v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. par. 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména ust. par. 409 a násl. Případné spory týkající se kupní smlouvy lze řešít prostřednictvím České obchodní inspekce. Kupující - spotřebitel podá bezplatně návrh na řešení sporu České obchodní inspekci a její pracovník se stává nezávislým prostředníkem, který zákazníkovi poradí a navrhne způsob, jak spor vyřešit.
 

TOPlist